הענקת יונת שלום למר ביל קלינטון בערב גאלה לציון 25 שנים להקמת בית איזי שפירא

© 2014 PROFESSOR MARTIN GROSS.