הענקת יונת שלום למר ביל קלינטון בערב גאלה לציון 25 שנים להקמת בית איזי שפירא